Udtalelse Gumlink

“Tina Munkø har i sin ansættelses periode medvirket til at udvikle og implementere firmaets leverandørstrategi, samt opbygge et internationalt leverandørnet, hvorigennem det er lykkedes at sikre en for Gumlink positiv prisudvikling.

Tina Munkø har udført sine opgaver til vores fulde tilfredshed. Især ønsker jeg at fremhæve hendes meget store faglige og personlige engagement, der har påvirket alle, der har arbejdet sammen med hende, og hun har derved skabt sig stærkt netværk både internt og eksternt.”